Seminārs par EP pieejas integrēšanu telpiskajā plānošanā, 16.-18.05.2018