Putnu noteikšanas rokasgrāmatas atvēršanas svētki, Viļņa, 2018. g.janv.