Ieinteresēto pušu tikšanās Igaunijas pilotteritorijās, 04.-05.04.2018