Ieinteresēto pušu tikšanās Lēnes-Sāres pašvaldībā, 2016. gada februāris