Ieinteresēto pušu sanāksme Šilutē, 2016. gada septembris

informācija nav pieejama