Putnu noteikšanas rokasgrāmatas atvēršanas svētki, Šilute, 2018. g.janv.