LIFE Viva Grass apmācības Latvijā, 2018. gada novembris (foto izlase)