Zālāju atjaunošanas darbi z/s “Šovītes”, 2015. gada rudens