Pirmā ieinteresēto pušu sanāksme Madlienā, 11.04.2015