Pirmās ieinteresēto pušu sanāksmes Igaunijā, 2015. gada maijs-jūnijs