Sanāksme par Integrētā plānošanas rīka izstrādi, 14.-15.03.2017