LIFE programmas platformas sanāksme, Tallina, 11.05.2017 (2.diena)