Projekta uzraudzības grupas sanāksme Viļņā, 2016. gada oktobris