Z/s “Kurese”

Projekta partneris: Z/s “Kurese”

 

Uzņēmums “Saare Rantso” ir dibināts 2012. gadā, un 2016. gadā tas iegādājās visas zemnieku saimniecībai “Kurese” piederošās zemes platības. Uzņēmuma mērķis ir īstenot bioloģiskās saimniekošanas praksi, kombinējot to ar citām aktivitātēm, lai saimniecībā nodrošinātu ilgtspējīgu zālāju apsaimniekošanu. “Saare Rantso” uzņēmuma galvenā ekonomiskā aktivitāte ir liellopu audzēšana bioloģiskās gaļas iegūšanai, tomēr uzņēmumam svarīga ir arī dabas aizsardzība, kā arī kultūras mantojuma un ainavas atjaunošana un uzturēšana, kā arī tūrisma aktivitāšu attīstīšana.

LIFE Viva Grass projekta ietvaros saimniecībā tiek īstenotas biznesu veicinošas aktivitātes (izveidojot ūdenstilpi 300 ganību lopiem) un pārbaudīs izstrādāto plānošanas rīku saimniecības līmenī. Šis projekts veicinātu multi funkcionāli ilgtspējīga saimniekošanas modeļa ieviešanu Kurese saimniecībā, kas varētu kalpot kā paaugs citām saimniecībām.

MŪSU KOMANDA

EGON MIRME

FARMER