Igaunijas Dzīvības zinātņu Universitāte

Projekta partneris: Igaunijas Dzīvības zinātņu Universitāte

Igaunijas Dzīvības zinātņu Universitātes Lauksaimniecības un vides zinātņu institūts ir starpdisciplinārs izpētes un izglītības centrs. Universitāte Baltijas valstīs ir vadošā izpētes, monitoringa, mācību un izglītojošā iestāde par lauksaimniecības un vides zinātnes jautājumiem. Universitātes ekspertīze tiek plaši izmantota sadarbības projektos ar citām Eiropas un starptautiskās organizācijām, universitāte sniedz arī neatkarīgu ekspertīzi, lai informētu valsts institūcijas par lauksaimniecības, mežsaimniecības, dabas resursu apsaimniekošanas, ainavu un vides aizsardzības jautājumiem, kā arī lai veicinātu šo jautājumu izpratni plašākā sabiedrībā.

Lauksaimniecības un vides zinātņu institūts veic izpēti projektos, ko finansē Igaunijas Izglītības un zinātnes ministrija, Lauksaimniecības ministrija, Vides ministrija, Vides investīciju centrs, tam ir svarīga loma arī starptautiskās sadarbības aspektā. Institūts ticis iesaistīts dažādos projektos, piemēram, AlterNet, BIOHAB, EUMON, BIOPLATFORM, GEM-CON-BIO UNWIRE un EBONE.

LIFE Viva Grass projektā Igaunijas Dzīvības zinātņu Universitāte īstenos ekosistēmu pakalpojumu kartēšanu un novērtējumu, kā arī sociālekonomisko ietekmi, sagatavos ĢIS datus, sniegs ieguldījumu Integrētā plānošanas rīka izstrādē, kā arī organizēs ieinteresēto pušu apmācības.

MŪSU KOMANDA