About the project

Diskusija par ekosistēmas pakalpojumu nozīmi dažādu vides aspektu un plānošanas kontekstā

2017. gada gada 26. septembrī Sāremā notikušajā seminārā fokuss bija ne tikai zālājs, bet arī daudzi citi jautājumi, piemēram, kāpēc mums ir jākartē ekosistēmas pakalpojumi, kādas ir attiecīgās ES prasības un svarīgie stratēģiskie dokumenti, kā arī aktualitātes un plānotais Igaunijā. Pasākumā piedalījās pārstāvji no Lēnes-Sāres pašvaldības, Vides padomes, Vides aģentūras, Finanšu ministrijas, Lauksaimniecības ministrijas, Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātes un Baltijas Vides Foruma-Igaunija.

Lauri Kleins no Vides aģentūras izskaidroja terminus “ekosistēma”, “zaļais tīkls”, “ekosistēmas pakalpojumi”, “dabas kapitāls”; tāpat viņš akcentēja to, kāpēc un kā novērtēt ekosistēmas pakalpojumus, kā arī iepazīstināja ar ELME projektu, kas veic ekosistēmas pakalpojumu kartēšanu un novērtējumu Igaunijā. Tāpat tika minēti potenciālie draudi un iespējas, veicot ekosistēmas pakalpojumu ekonomisko novērtējumu.

Savukārt Kalevs Sepps no Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātes sniedza pārskatu par svarīgākajiem ES vides politikas “atslēgas vārdiem” un stratēģiskajiem dokumentiem, skaidroja nozīmi terminam “dabā balstīti risinājumi”, kā arī iepazīstināja ar LIFE Viva Grass projekta ietvaros izstrādātā integrētā plānošanas rīka iespējām. Tāpat dalībnieki tika aicināti diskutēt, kā ekosistēmas pakalpojumi un dabās balstīti risinājumi var tikt integrēti vides apsaimniekošanā un telpiskajā plānošanā.

Darba grupās dalībnieki diskutēja par šādām tēmām: kādi varētu būt daļēji dabisko zālāju izmantošanas ilgtspējīgie risinājumi Sāremā; kādi ir vissvarīgākie zālāju ekosistēmas sniegtie pakalpojumi, kas būtu jāuztur/ jāuzlabo un jāņem vērā; kādi ES vides politikas temati būtu iekļaujami pašvaldības saistošajos noteikumos.

Pēc semināra dalībnieki devās izziņas braucienā pa Lumandas apkārti. Vietējais gids Ants Jogi izveda dalībniekus pa Riksu krasta (Natura 2000 teritorija) zālājiem, kas tiek apsaimniekoti, ganot tajos lopus. Savukārt Kaja Jūlika (Karala ciemata Attīstības biedrības pārstāve) izrādīja Karala ciematu un Ropa ostu.

 

Fotogalerija no pasākuma.

Vēl nav neviena komentāra.

Atstāt atbildi


− 6 = zero