Visas jaunumi

Ekosistēmu pakalpojumu koncepta piemērošana praktisko lēmumu pieņemšanai

2017. gada 10.-12. maijā Tallinā LIFE projektu pārstāvji, pētnieki, zinātnieki un eksperti no 16 Eiropas Savienības valstīm tikās sanāksmē  “Ekosistēmu pakalpojumu koncepta piemērošana praktisko lēmumu pieņemšanai”, lai  veicinātu pieredzes apmaiņu starp LIFE projektiem un speciālistiem, kas darbojas ekosistēmu pakalpojumu jomā. Šādas aktuālām tēmām veltītas kopējas sanāksmes tiek organizētas, lai pilnveidotu vides un dabas aizsardzības politikas mērķus un uzdevumus, kas būtu balstīti uz praktiskā pieredzē iegūtajām atziņām.

Sanāksmes pirmajā dienā galvenā uzmanība bija vērsta ekosistēmas pakalpojumu koncepta izmantojumam Eiropas Savienības un Eiropas Komisijas darbībā, kā arī tam, kā ES dalībvalstīs ekosistēmas resursu un pakalpojumu novērtējumus var ietvert nacionālajās politikās. LIFE programma dod finansiālu atbalstu vides un dabas aizsardzības politiku un problēmu risināšanai, izmantojot jaunas un inovatīvas metodes un rīkus. Sanāksmes dalībnieki tika iepazīstināti gan jau ar esošiem ekosistēmas pakalpojuma novērtēšanas rīkiem, gan arī pašreiz izstrādes stadijā esošiem risinājumiem (fotogrāfijas no sanāksmes pirmās dienas).

Otrajā dienā dalībnieki tikās 3 tematiskās darba grupās, kurās diskutēja par ekosistēmas pakalpojumu kartēšanu,  novērtēšanu un to lomu lēmumu pieņemšanā. Dienas izskaņā dalībnieki kopīgā paneļdiskusijā sprieda par risinājumiem un iespējām plašāk izmantot un iekļaut ekosistēmas sniegto pakalpojumu novērtēšanas rezultātus dažādu sektoru politikās un to ieviešanā (fotogrāfijas no sanāksmes otrās dienas).

Noslēdzošajā dienā dalībnieki piedalījās izziņas braucienos, izzinot ekosistēmas pakalpojumus gan urbānā vidē (fotogrāfijas no ekskursijas Tallinā), gan dabā – Lahemā nacionālajā parkā (fotogrāfijas) un Viru purvā (fotogrāfijas).

Prezentācijas un citi materiāli pieejami šeit (angļu valodā).

Vēl nav neviena komentāra.

Atstāt atbildi


7 + = ten