Visas jaunumi

Starptautisks seminārs par zaļo lauksaimniecību – veltījums NATURA 2000 dienai

Atzīmējot NATURA 2000 dienu, 27.-29. maijā Kandavas novadā notiks starptautisks seminārs “Eiropas zaļā lauksaimniecība zālāju ekonomiskās dzīvotspējas veicināšanai”, kas ir pirmais no starptautisku semināru virknes par dažādiem zālāju apsaimniekošanas aspektiem.

Dzīvība uz Zemes visās tās izpausmēs sniedz cilvēkam ne tikai estētisku baudījumu, bet arī nodrošina mūs ar pārtiku, ārstniecības līdzekļiem, apģērbu un citiem resursiem. Lai saglabātu dabas daudzveidību kā pamatu nākamo paaudžu dzīves kvalitātei, Eiropas Savienības valstīs ir izveidots Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju tīkls Natura 2000. Uzsverot šī tīkla nozīmību, katru gadu 21. maijā tiek atzīmēta NATURA 2000 diena.

Dabiskie zālāji ar savu neatkārtojamo augu un dzīvnieku daudzveidību ir viena no apdraudētākajām dzīvotnēm. Atšķirībā no mežiem un purviem zālāji Eiropā nespēj pastāvēt bez cilvēka – ja tos vairs nepļauj vai nenogana, tie aizaug un izzūd. No otras puses, pārāk intensīva lauksaimniecība arī apdraud to pastāvēšanu.

Ekonomiski ilgtspējīgi un vienlaikus dabai draudzīgi risinājumi zālāju apsaimniekošanai – tas ir uzdevums, ko risina Eiropas Savienības LIFE programmas finansēts projekts „Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai” (LIFE Viva Grass). Plašāka informācija par semināru: dace.strigune@bef.lv