Pasākumi

Starptautisks seminārs “Eiropas zaļā lauksaimniecība zālāju ekonomiskās dzīvotspējas veicināšanai”

IMGP6623

2015. gada 27.-29. maijā Kandavā notika pirmais no projekta ietvaros plānotajiem starptautiskajiem semināriem “Eiropas zaļā lauksaimniecība zālāju ekonomiskās dzīvotspējas veicināšanai”. Semināra mērķi: Ar Baltijas un citu Eiropas valstu ekspertiem diskutēt par bioloģiski augstvērtīgu zālāju ilgtspējīgu apsaimniekošanu – identificējot iespējas “zaļai” lauksaimniecībai Baltijas valstīs un tās ekonomiskajam pamatojumam; vērtējot bioloģiski augstvērtīgo zālāju ietekmējošos faktorus (politiskie, sociālie, ekonomiskie, […]

Pļavas brokastis Madlienā

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2015. gada 11. aprīlī Madlienā notika pirmais informatīvais seminārs vietējiem iedzīvotājiem, lai ne tikai iepazīstinātu ar LIFE Viva Grass projektu, bet arī uzklausītu iespējamo ieinteresēto pušu viedokli un interesi par zālāju apsaimniekošanas perpsektīvām. Fotogalerija no pasākuma.