Baltijas Vides Forums-Latvija

Projekta partneris: Baltijas Vides Forums-Latvija

 

 

Baltijas Vides Forums-Latvija ir nevalstiska organizācija, kuras mērķis ir veicināt vides aizsardzības nozīmīgumu, attīstot sadarbību un dialogu starp dažādām institūcijām un interešu grupām, kā arī paaugstinot to kvalifikāciju vides pārvaldības ieviešanā. Biedrība ir īstenojusi vairāk nekā 100 dažādus nacionālus un starptautiskus projektus dažādās vides aizsardzības jomās: dabas aizsardzība, atkritumu apsaimniekošana, ūdens resursu aizsardzība, energoefektivitāte un klimata pārmaiņas, ķīmisko vielu kontrole, rūpnieciskā piesārņojuma samazināšana.

Projektā Baltijas Vides Forums, balstoties uz pieredzi lielu starptautisku projektu vadīšanā, nodrošinās visu demonstrācijas aktivitāšu koordinēšanu un rezultātu sasniegšanu, kā arī sniegs ekspertu zināšanas, izstrādājot zālāju apsaimniekošanas priekšlikumus projekta teritorijām un ainavu apsaimniekošanas plānam, vadot politikas analīzes gaitu, kā arī projekta ietekmes novērtējumu.

MŪSU KOMANDA