Baltijas Vides Forums-Igaunija

Projekta partneris: Baltijas Vides Forums-Igaunija

 

Baltijas Vides Forums – Igaunija tika dibināts 2003. gada jūlijā kā nevalstiska organizācija. Tās mērķis ir veicināt izpratni par vides un dabas aizsardzības tēmām Igaunijā un arī citās Baltijas valstīs, vadīt vides pārvaldības procesus un attīstīt atbilstošas prasmes dažādu aģentūru un ieinteresēto pušu pārstāvjiem.  Baltijas Vides Forumu kā moderatoru un procesu mediatoru ir atzinīgi novērtējušas dabas aizsardzības iestādes. Organizācija ir arī Igaunijas Vides organizāciju padomes biedrs un daļa no BEF Grupas.

Baltijas Vides Forums – Igaunija ir piedalījies vairākos starptautiskos projektos (LIFE, Interregg, EEA/Norvēģijas finanšu instruments). Komanda ir sniegusi viedokli ar vidi saistītos jautājums, kā arī organizējusi seminārus un apmācības par vides un dabas aizsardzības jautājumiem. Turklāt komandai ir pieredze izstrādāt dažādas publikācijas par dabas aizsardzības jautājumiem.

LIFE Viva Grass projektā Baltijas Vides Forums-Igaunija koordinē un sniedz atbalstu projekta dalībniekiem no Igaunijas, kā arī vadīs aktivitātes, kas saistītas ar ieinteresēto pušu iesaisti un projekta publicitāti, kā arī piedalīsies  Integrētā plānošanas rīka attīstībā un izstrādē.

MŪSU KOMANDA