Zālāju apsaimniekošanas labas prakses piemēri no Alpu reģiona

DSC_0167

No 2015. gada 4. maija līdz 8. maijam Alpu reģionā noritēja pieredzes apmaiņas brauciens. Projekta partneri no visām 3 Baltijas valstīm: pārstāvji no pašvaldībām (Šilutes rajona pašvaldība, Lietuva; Cēsu novada pašvaldība, Latvija; Lēnes-Sāres pašvaldība, Igaunija), zinātnieki no Igaunijas dzīvības zinātņu Universitātes, speciālisti no Dubisas reģionālā parka un Paviļņas un Verķu reģionālā parka (Lietuva) un projekta […]

Par projektu

Grass_print-3-300x199

Dabisko zālāju platības pēdējā simtgadē Baltijas valstīs ir ievērojami samazinājušās. Galvenais iemesls ir cilvēku atsvešināšanās no tradicionālā lauku dzīvesveida. Daudzi vērtīgie zālāji ir pārvērsti aramzemē, apmežoti vai apbūvēti, bet daļa lauksaimniecības zemju dabiski aizaugusi ar mežu. Lauksaimniecības intensificēšanās ir izraisījusi bioloģiskās daudzveidības, augsnes un ūdens kvalitātes samazināšanos. Tomēr nomalēs esošie zālāji vai platības, kas nav […]

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Apvienoto Karalisti

Study visit to Unitied Kingdom - farming experience

No 2015. gada 29. septembra līdz 3. oktobrim Ziemeļanglijā noritēja pieredzes apmaiņas brauciens. Brauciena mērķis bija gūt pieredzi zālāju ekosistēmas atjaunošanas un apsaimniekošanas jautājumos, kā arī uzzināt par zālāju apsaimniekošanas risinājumiem ekonomiskās ilgtspējas kontekstā Apvienotajā Karalistē. Vizītes laikā tika apmeklētas 4 saimniecības ar dažādām specializācijām,  kā arī Koltas Parka pļavu izpētes stacija Ingleborous Nacionālajā Dabas […]

“Lidojošā” metode zālāju monitoringam

sluoksniai

Tā ir efektīva un joprojām moderna metode zālāju ekosistēmas novērtēšanai. Izmantojot modernākās attālās izpētes tehnoloģijas – aviācijā bāzētu LiDAR lāzerskeneri, hiperspektrālos sensorus un augstas izšķirtspējas RGB kameru tiek izvērtēta ainavas kvalitāte un iegūti augstas izšķirtspējas attēli. Tādējādi tiek iegūta informācija par veģetāciju, tās veidu, kā arī dažādiem vides apstākļiem, piemēram, mitrums, topogrāfija, meliorācijas sistēmas. Šī […]

Augsne runā

single_bloom

Es biju šeit jau ilgi pirms tad, kad tu parādījies uz zemes. Kad tevis vairs nebūs, vai es būšu palikusi? Esmu gadiem bijusi te, ilgi, piedzīvojot pavasara spēka dunoņu, dzērvju ierašanos un došanos prom. Vasaru pēc vasaras gaiss virs manis sanēja un dūca no tauriņu un spāru spārnu vēdām, tās sakustināja silto gaisu virs zāles, […]

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Zviedriju

Öland 2014 051

No 2014. gada 22. septembra līdz 26. septembrim Zviedrijā noritēja pieredzes apmaiņas brauciens. Projekta partneri devās šajā pieredzes apmaiņas braucienā, lai gūtu pieredzi alvāru, piejūras zālāju un meža pļavu  apsaimniekošanā, lai apmeklētu labi apsaimniekotos zālājus Olandē un Smālandē, lai satiktu cilvēkus, kas apsaimnieko šīs teritorijas un lai iepazīstinātu ar LIFE Viva Grass projektu Kalmāras reģiona […]