Šilutės rajono savivaldybė

Projekto partneris: Šilutės rajono savivaldybė

 

Šilutės rajono savivaldybė siekia tapti kraštu, kur kiekvienam gyventi ir dirbti būtų gera. Savivaldybė 2015-2020 metų strateginiame plane yra numačiusi plėtoti kultūrinį ir gamtinį turizmą, sudaryti sąlygas ekologinio verslo, ekologinio žemės ūkio, žuvininkystės sektoriaus plėtrai, skatinti žaliosios energijos šiuolaikinės infrastruktūros plėtotę, kuri leistų veržliam jaunimui kurti savo gerovę Šilutės krašte.

Šilutės rajono savivaldybė aktyviai palaiko Europos Sąjungos iniciatyvas, dalyvauja viešinimo veikloje, bendradarbiauja su kitų Lietuvos ir užsienio miestų bendruomenėmis, įgyvendina tarptautinius projektus, rūpinasi savo gamta, istorija ir kultūriniu paveldu.

Siekiant saugoti savo gamtą, Šilutės rajono savivaldybė savo teritorijoje įrengs 40 informacinių stendų, kuriuose bus pateikiama vertinga informacija apie pievų ekosistemas. Tikimasi, kad ši informacijos vizualizacija, padės aktyvinti visuomenės dalyvavimą aplinkos apsaugos procese, supažindins su mūsų unikalia gamta ne tik vietos gyventojus, bet ir atvykstančius svečius. Tai bus darni socialinės, ekonominės, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio politikos simbiozė, kuri padės kurti ilgalaikį verslo ir turizmo plėtros planą bei skatins investicijas mūsų krašte.

MŪSŲ KOMANDA