Teisinė aplinka

20160530_094355

Teisinės aplinkos apžvalga (angl. policy assesment) – dokumentas, apibūdintis susijusius teisės aktus ir strateginius dokumentus.

Šiandien kraštovaizdžio ir žemėnaudos kaitą Baltijos šalyse lemia žemės naudojimą, kaimo plėtrą, gamtos apsaugą reglamentuojantys ES ir nacionaliniai teisės aktai. Jie taip pat lemia pievų priežiūros praktiką, pievų ekosistemų ir jų teikiamų paslaugų būklę.

IMG_1802

Siekiant įvertinti esamas sąlygas tinkamai pievų priežiūrai bei teisinės aplinkos poveikį ekosistemoms bei susijusioms ekosisteminėms paslaugoms, „LIFE Viva Grass” projekto komanda atliko nacionalinių teisės aktų ir teisinės aplinkos Baltijos šalyse analizęAtlikus vertinimą paaiškėjo, kad, bendrai, politikos tikslai yra palankūs geros pievų biologinės įvairovės palaikymui, tačiau, priklausomai nuo taikomų priemonių, poveikis gali būti tiek teigiamas, tiek neigiamas. Pagrindiniai rizikos veiksniai yra pievų pavertimas dirbamais laukais (siekiant padidinti žemės ūkio produkcijos lygį arba auginti augalus energijos gamybai) ir žemės ūkio veiklai nenaudojamų pievų užželdinimas mišku.

Teisinės aplinkos apžvalga yra konceptualus pagrindas plėtojant integruoto pievų planavimo modelį. Jos pagrindu, bus teikiamos rekomendacijas nacionalinėms institucijoms dėl kaimo plėtros politikos tobulinimo ir pievų priežiūrą užtikrinančios teisinės sistemos stiprinimo.

Teisinės aplinkos apžvalga toliau naudojama kaip konceptualus pagrindas plėtojant integeruoto pievų planavimo modelį. Jų pagrindu, teikiamos rekomendacijas nacionalinėms institucijoms dėl kaimo plėtros politikos tobulinimo ir pievų priežiūrą užtikrinančios teisinės sistemos stiprinimo.

Komentarų nėra.

Parašykite komentarą


− du = 1