Naujienos

Projekto teritorijose lankėsi Estijos aplinkos apsaugos specialistai

Lapkričio 7 dieną Dubysos regioniniame parke ir Pašešuvio kraštovaizdžio draustinyje lankėsi svečiai iš Estijos respublikos Aplinkos valdybos (Keskkonnaamet) Gamtos apsaugos departamento Žemės tarnybos skyriaus. Juos lydėjo Valstybinės saugomų teritorijų tarybos specialistė Dalia Čebatariūnaitė, projekto „Integruoto planavimo įrankio sukūrimas, siekiant užtikrinti pievų biologinės įvairovės gyvybingumą“ koordinatorius Baltijos aplinkos forumo specialistas Justinas Gulbinas bei Dubysos reginioninio parko specialistai.

Svečiai iš Estijos Raseinių rajono saugomose teritorijose jie lankėsi norėdami pamatyti, kaip Lietuvoje tvarkomos natūralios ar pusiau natūralios pievų buveinės, bei pasidalinti gerąja patirtimi. Kelionės metu Estijos specialistai domėjosi ne tiek pievų atkūrimo darbais, bet ir subsidijavimo schema, veikiančia pagal Kaimo plėtros programą. Estijoje yra mokamos išmokos už pusiau natūralių ir natūralių buveinių atkūrimą ir tvarkymą (šienavimą, ganymą). Ten aplinkos apsaugos specialistams kasdien tenka bendrauti su vietos ūkininkais, teikiant informaciją, patariant, kaip atkurti ar tvarkyti buveines jų žemės sklypuose. Jei veikla susijusi su buveinių atkūrimu, jie sudaro sutartis su savininkais, vėliau kontroliuoja kaip priemonės yra įgyvendinamos. Atkūrimo darbai finansuojami valstybės lėšomis. Jei veikla susijusi su tolimesniu buveinių palaikymu (teritorijos priežiūra ganant, šienaujant), specialistai priima paraiškas, kontroliuoja veiklą, kaip laikomasi įsipareigojimų (kada pradeda šienauti, ar pakankamai nuganytas plotas ir pan.).

Raseinių rajono saugomose teritorijose įgyvendinto projekto „Integruoto planavimo įrankio sukūrimas, siekiant užtikrinti pievų biologinės įvairovės gyvybingumą“ metu buvo tvarkytos apleistos pievos Dubysos, Šešuvies ir Žalpės slėniuose. Istoriškai, dėl nepalankaus reljefo, šios vietovės nepaliestos intensyvaus ūkininkavimo (tręšimo, arimo). Ilgą laiką šiose teritorijose vietiniai gyventojai ganė gyvulius, šienavo. Toks ekstensyvus teritorijos naudojimas buvo pakankama gamtotvarkos priemonė atvirų buveinių būklės palaikymui. Anksčiau intensyviai šienautos ir ganytos pievos tapo nenaudojamos, apleistos, todėl apaugo krūmais. Siekiant skatinti visuminį, ekosistemų išsaugojimu pagrįstą požiūrį į pievų biologinę įvairovę ir jos funkcijas bei palaikyti ekonomiškai gyvybingą pievų ekosistemą, 2016 metais buvo vykdyti tvarkymo darbai, su jų rezultatais supažindinti svečiai iš Estijos respublikos.

Daugiau nuotraukų galerijoje.

Komentarų nėra.

Parašykite komentarą


5 × = trisdešimt penki