Naujienos

Gražinamas Pavilnių regioninis parkas

 

Bene didžiausią išskirtinę Pavilnių regioninio parko vertę kuria eroziniai kalvynai (raguvynai) – vandens erozijos išgraužtos žemės paviršiaus formos, vietomis sudarančios painius labirintus. Vieni įdomiausių tokių erozinių kalvynų plyti pietinėje Pavilnių regioninio parko dalyje, besiribojančioje su Minsko plentu ir Liepkalniu – Ribiškių kraštovaizdžio draustinyje.

Ribiškių kalvyno paviršius ypač ryškiai suskaidytas, pasižymintis labai dideliais santykiniais aukščių skirtumais, siekiančiais iki 100 metrų. Tik 10-12 % parko teritorijos – lygumos. Savo išsidėstymu Ribiškių erozinis kalvynas primena didžiulę vėduoklę. Profesorius Č. Kudaba sakė: „Tokio reljefo analogo Lietuvoje nėra, ir nežinau panašaus kitur Europoje“.

Atokiuose ir intensyviam žemės ūkiui netinkamuose, nederlingos žemės plotuose vis dar glaudžiasi didelė biologinė įvairovė. Natūralios ir pusiau natūralios sauspievės susiformavo dėl savitų augaviečių įvairovės ir ekstensyvaus ūkininkavimo sąveikos. Deja, dėl pakitusio gyvenimo būdo priemiesčio sodybose, atokesnėse vietose smarkiai sumažėjo gyventojų skaičius. Anksčiau intensyviai šienautos ir ganytos pievos tapo nenaudojamos, apleistos, todėl apaugo krūmais. Prarasta nemaža pievoms būdingos biologinės įvairovės dalis.

Siekiant skatinti visuminį, ekosistemų išsaugojimu pagrįstą požiūrį į pievų biologinę įvairovę ir jos funkcijas bei palaikyti ekonomiškai gyvybingą pievų ekosistemų valdymą šiuo metu Pavilnių regioniniame parke, Ribiškių kraštovaizdžio draustinyje įgyvendinamas Europos Sąjungos Life+ programos „Integruoto planavimo įrankio sukūrimas, siekiant užtikrinti pievų biologinės įvairovės gyvybingumą (LIFE Viva Grass)“ projektas. Projektą parengė ir įgyvendina VšĮ Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje. Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija – projekto partneris. Projektu siekiama pademonstruoti pievų daugiafunkcinio naudojimo galimybes, kuris gali tapti darnaus priemiesčio bei kaimo vietovių valdymo pagrindu ir vietos ekonomikos vystymosi paskata. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus vykdoma praktinė pusiau natūralių, krūmais apaugusių ir apleistų pievų atkūrimo veikla. Tikimės darnaus palaikymo ir įsijungimo į bendras veiklas ir iš, nors negausių, vietinių gyventojų.

Pagrindiniai teritorijų tvarkymo ir gamtinių kompleksų atkūrimo darbai vykdomi 2015 metais šaltuoju laikotarpiu. Juos pabaigus bene įspūdingiausias Vilniaus erozinių raguvynų kraštovaizdis bus apžvelgiamas nuo aukščiausios kalvos. Atviruose, nuo krūmų išlaisvintuose kalvų šlaituose bus puikios sąlygos kalvų šlaitų sauspievių buveinėms atsikurti bei joms būdingiems retiems augalams augti. Nors gamtotvarkinius darbus planuojama pabaigti gana greitai, ši teritorija ateityje reikalaus nuolatinės priežiūros – šienavimo, ekstensyvaus ganymo, todėl norint išsaugoti unikalų Ribiškių kraštovaizdį parkas vykdys tęstinius priežiūros darbus.

Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija nuo 2013 – 2014 metais iškirto 22 ha teritoriją nuo menkaverčių želdynų. Šiais metais planuojama papildomai iškirsti ir šienauti dar 12 ha teritoriją Ribiškių kraštovaizdžio draustinyje.

Kirtimai atliekami siekiant išryškinti Ribiškių kraštovaizdžio draustinio gamtines vertybes bei išskirtinį vietovės reljefą. Teritoriją planuojama pritaikyti naujos gamtinės edukacinės erdvės Vilniaus mieste kūrimui.