Aplinkosauginių spendimų institutas

Projekto partneris: Aplinkosauginių spendimų institutas

 

Aplinkosaugos Sprendimų Institutas yra nepriklausoma aplinkos mokslinių tyrimų įstaiga Latvijoje, kuri užsiima taikomaisiais moksliniais tyrimais už akademinių struktūrų ribų. Institutas daugiausia dėmesio skiria moksliniams tyrimams ir plėtrai oro nuotolinio stebėjimo technologijų srityje ir šių technologijų pritaikymui poveikio aplinkai įvertinimams ir gamtos išteklių valdymui. Šiuo metu institutas įgyvendina projektus, susijusius su miškų išteklių inventorizacija, miškų gyvybingumo stebėsena, natūralių buveinių vertinimu, seklių vandenų bentoso ir jūrų biologinės įvairovės planavimu ir stebėsena, pokyčių šlapžemių paviršiuose ir pakrančių srityse aptikimu ir analize, bei archeologinio paveldo išsaugojimu.

Instituto indėlis projekte – didelės skiriamosios gebos oro nuotolinio stebėjimo duomenų gavimas ir analizė dviejų atvejų studijų teritorijose (Cėsių ir Madliena). Duomenys bus naudojami planuojant pievų atkūrimo ir valdymo veiklą.

MŪSŲ KOMANDA