Susitikimas su suinteresuotaisiais Lääne-Saare, 2016 m. vasaris