Pirmasis suinteresuotšjų susitikimų ratas Estijoje, 2015 m. gegužė-birželis