Aštuntasis partnerių susitikimas, 2018 m. balandis