Įspūdžiai iš mokomosios kelionės į Alpių slėnių pievas, 2015 m. gegužė