Ketvirtasis partnerių susitikimas, 2016 m. balandis