“Kurese” ūkis

Projekto partneris: “Kurese” ūkis

 

Kurese ūkis įsikūręs vakarų Estijoje, Pärnu apskrityje, Koonga savivaldybėje. Ūkio šeimininkas yra Urmas Vahur. Ūkio teritorija yra apie 220 ha, iš kurių 200 ha priklauso Kurese kraštovaizdžio saugomai teritorijai. Kurese gamtos ūkyje šiuo metu yra tvarkomos 170 ha pusiau natūralių buveinių. Tolimesnis potencialas atkūrimui yra apie 10 ha alvarų, esančių Kurese gamtos ūkio teritorijoje, ir papildomai 35 ha nereformuotos valstybinės žemės.

Pagrindinės veiklos ūkyje yra atkurti ir išlaikyti gamtos ir kultūros paveldą bei kraštovaizdį. Kurese ūkis neturi jokių ganomų gyvulių – pusiau natūralių buveinių (alvarai, sausos ir šlapios pievos, miškapievės) tvarkymui galvijai yra atvežami (pasiskolinami) iš įvairių kitų ūkių. Apie 200 gyvulių pavasarį yra atvežami į Kurese ūkį, o rudenį jie grąžinami į savo tvartus. Ūkio veiklos yra orientuotos į gamtos apsaugos ir kultūros paveldo išsaugojimo tikslus. Miško buveinės yra likę nepaliestos – medienos kirtimas atkūriant pusiau natūralias buveines yra pakankama ūkio poreikių padengimui.

Kurese kraštovaizdžio saugoma teritorija priklauso “Natura 2000” tinklui ir yra įsteigta, be kita ko, siekiant apsaugoti prioritetinių buveinių, pavyzdžiui, alvarų, ir retų rūšių, pavyzdžiui, auksuotoji šaškytė (drugelis), orchidėjų rūšys, plačialapė klumpaitė ir šerinė kalnarūtė (mažas papartis). 14 iš 37 Estijos orchidėjų rūšių auga Kurese ūkio žemėse. Taip pat tarptautiniu mastu saugomų paukščių rūšys, pavyzdžiui, lėlys, tetervinas, javinė lingė, pievinė lingė, griežlė, juodoji meleta, ligutė, paprastoji medšarkė ir paprastoji gervė, suka lizdus Kurese ūkio žemėse.

„LIFE Viva Grass“ projekte Kurese ūkis atliks verslo žadinimo veiklą (iškas vandens telkinį, kuris bus skritas 300 ganomų gyvulių) ir išbandys sukurtą įrankį ūkio lygyje. Šiuo projektu tikimasi inicijuoti multi-funkcinį tvaraus ūkininkavimo modelį Kurese ūkyje, kuris galėtų tarnauti kaip atvejo modelis.

MŪSŲ KOMANDA