Estijos gyvosios gamtos mokslų universitetas

Projekto partneris: Estijos gyvosios gamtos mokslų universitetas

 

Estijos Gyvosios Gamtos Mokslų Universiteto Žemės ūkio ir aplinkos mokslų institutas (EMU-IAES) yra tarpdisciplininis mokslinių tyrimų ir švietimo centras, skirtas biologinės įvairovės, pusiau natūralių buveinių valdymo, žemės ūkio, kraštovaizdžio ekologijos ir valdymo, dirvožemio mokslams. EMU yra pirmaujanti mokslinių tyrimų, apklausų, stebėjimo, žemės ūkio ir aplinkos mokslų mokymo institucija Baltijos regione. EMU patirtis yra plačiai naudojama tarptautinių organizacijų bendradarbiavimo projektuose. EMU atlieka nepriklausomus tyrimus, kad informuotų vyriausybines institucijas apie įvairius žemės ūkio, miškininkystės, gamtos išteklių valdymo, kraštovaizdžio tvarkymo, aplinkos apsaugos klausimus ir didintų visuomenės sąmoningumą šiais klausimais.
Žemės ūkio ir aplinkos mokslų institutas atlieka keletą tyrimų ir taikomųjų projektų, kuriuos finansuoja Estijos Švietimo ir mokslo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Aplinkos ministerija, Aplinkos investicijų centras ir kt. Institutas užima svarbią vietą tarptautiniame bendradarbiavime. IAES dalyvavo keliuose projektuose, susijusiuose su šiuo pasiūlymu, kaip antai AlterNet, BIOHAB, EUMON, BIOPLATFORM, GEM-CON-BIO UNWIRE ir EBONE. Estijos Gamtos mokslų universitetas turi kvalifikuotus ekspertus, kurie kuria ekosistemų paslaugų žemėlapius ir gamina erdvinę informaciją.

LIFE Viva Grass projekte Estijos Gamtos mokslų universitetas atliks ekosistemų paslaugų žemėlapių ir socialinio bei sioekonominio poveikio vertinimą, pagamins GIS duomenis, prisidės prie tvaraus planavimo įrankio kūrimo ir vykdys mokymus suinteresuotomis šalimis.

MŪSŲ KOMANDA