Baltijos aplinkos forumas Lietuva

Projekto koordinatorius: Baltijos aplinkos forumas Lietuva

Baltijos aplinkos forumas Lietuva (BEF Lietuva) buvo įkurtas 2003 metais kaip nevyriausybinė, ne pelno organizacija. Šiuo metu BEF Lietuva turi 20 darbuotojų, kurių tarpe yra šalyje pirmaujantys agrarinės aplinkosaugos priemonių valdymo ekspertai. BEF Lietuva dirba gamtos apsaugos srityje, apibrėždamas labiausiai vertingas prioritetines sritis tikslinių rūšių išsaugojimui, vertina apsaugos būklę ir valdymo poreikius; stiprina saugomų teritorijų administracijų institucinius gebėjimus; inicijuoja suinteresuotųjų šalių dialogą; didina informuotumą, užtikrindamas ekonominę ir socialinę motyvaciją puoselėti abipusiai naudingus sprendimus dėl žemės ūkio ir aplinkos, ilgalaikėje perspektyvoje pasiekiant konkrečius naudos ūkininkams.

Bendradarbiaudamas su vietos aplinkosaugos institucijoms BEF Lietuva užima savo dalį rengiant patrauklesnes agrarinės aplinkosaugos paramos schemas, kurios paremtos atsakingu veikimu ir yra palankios ūkininkavimui. Numatytoje vertingoje atomazgoje yra socialinė-ekonominė studija, kurios tikslas – įvertinti agrarinių aplinkosaugos priemonių naudą privačiam sektoriui, taip pat vadovas, skirtas žemės ūkio aplinkai. Kaip BEF grupės tinklo dalis, BEF Lietuva kartu su biurais Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje ir Rusijoje įrodė savo patirtį valdant per 50 nacionalinių ir tarptautinių projektų, finansuojamų Europos Sąjungos (LIFE-Nature, LIFE-Information, struktūriniai fondai, Leonardo da Vinci, FP6, Interreg, PHARE) ir kitų finansavimo mechanizmų (EEE dotacijos, Šiaurės ministrų taryba, DBU, Pasaulio aplinkos fondas ir t.t.).

BEF Lietuva užima lyderio vaidmenį tarp nevyriausybinių organizacijų aplinkosaugos srityje; viešųjų ir valstybinių institucijų yra pripažintas kaip aplinkosaugos veikėjas. BEF Lietuva yra viena labiausiai patyrusių organizacijų Lietuvoje, valdanti LIFE finansuojamus projektus.

BEF Lietuva veiks kaip koordinuojantis paramos gavėjas LIFE Viva Grass projekte ir valdys visą projekto įgyvendinimą ir matomumą, taip pat vadovaus integruoto planavimo įrankio, skirto tvariam pievų valdymui, sukūrimui ir ekosistemomis pagrįstų planavimo sprendimų vertingų pievų valdyme saugomų teritorijų lygmenyje demonstravimui.

Mūsų komanda