Baltijos aplinkos forumas Latvija

 

Projekto partneris: Baltijos aplinkos forumas Latvija

 

 

Baltijos aplinkos forumas Latvija (BEF Latvija) yra ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslas skatinti aplinkos apsaugos politiką, plėtojant bendradarbiavimą ir inicijuojant dialogą tarp įvairių institucijų bei suinteresuotųjų šalių. BEF Latvija įgyvendino daugiau nei šimtą nacionalinių ir tarptautinių projektų, susijusių su gamtos apsauga, energijos vartojimo efektyvumu, vandens kokybės ir upių baseinų valdymu, chemijos politikos plėtra, vartotojų sąmoningumo kėlimu.

Prie projekto BEF Latvija prisidės savo vadovavimo tarptautiniams didelio masto projektams patirtimi, užtikrins visų demonstravimo veiksmų koordinavimą ir jų rezultatus, prisidės savo ekspertų žiniomis rengiant pievų valdymo pasiūlymus dėl konkrečių atvejų studijų ir kraštovaizdžio plėtros plano, vadovaus pievų ekosistemų valdymo strategijų ir patirties analizei, taip pat projekto poveikio vertinimui.

MŪSŲ KOMANDA