Baltijos aplinkos forumas Estija

Projekto partneris: Baltijos aplinkos forumas Estija

Baltijos aplinkos forumas Estija (BEF Estija) – nevyriausybinė ne pelno organizacija, kuri buvo įkurta 2003 metų liepą. Ji siekia parodyti aplinkos ir gamtos apsaugos problemas Estijoje ir kitose Baltijos šalyse, palengvinti aplinkosaugos valdymą ir plėtoti įvairių agentūrų ir suinteresuotųjų šalių atitinkamus įgūdžius. BEF Estija yra gerai priimtas valstybinių gamtos apsaugos institucijų, kaip tarpininkas ir kaip procesų tarpininkas. BEF Estija taip pat yra Estijos Aplinkosauginių NVO Tarybos ir BEF grupės narys.

BEF Estija dalyvavo daugelyje tarptautinių projektų (LIFE, Interreg, EEE/ Norvegijos finansinis instrumentas ir kt.). BEF Estija komanda pasiūlė aplinkos ekspertizę ir techninę pagalbą organizuojant seminarus, darbo grupes ir mokymus aplinkosaugos ir gamtosaugos klausimais. Be to, BEF Estija komanda turi puikią patirtį rengiant publikacijas gamtos apsaugos klausimais. BEF Estija turi patirties įtraukiant suinteresuotas šalis į LIFE ir kitų tarptautinių projektų diskusijas įvairiomis gamtosaugos temomis ir sugebėjo sukurti stabilius santykius su kai kuriomis pagrindinėmis suinteresuotomis šalimis tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu.

„LIFE Viva Grass” projekte BEF Estija koordinuos ir palaikys Estijos partnerius bei vadovaus veikloms, susijusioms su suinteresuotųjų šalių dalyvavimu ir sklaida. BEF Estija taip pat atsakingas už vadovavimą konceptualiam Įrankio vystymo supratimui iš Estijos partnerių perspektyvos.

MŪSŲ KOMANDA