Silute piirkond

Projekti partner: Silute piirkond

Šilutė piirkonna siht on saada heade elu- ja töötingimustega atraktiivseks paigaks. Eesmärgiks on seatud kultuuri- ja loodusturismi ning keskkonnasõbraliku ettevõtluse arendamine, ökoloogilise põllumajanduse ja kalandussektori laiendamine, rohelise energia stimuleerimine moodsa infrastruktuuri tingimustes, et anda noortele võimalus heaolu loomiseks, töötamiseks ja elamiseks.

Šilutė piirkond osaleb aktiivselt Euroopa Liidu algatustes, hariduslikes tegevustes, teeb koostööd teiste linnadega, osaleb rahvusvahelises koostöös ja kannab hoolt oma ajaloolise pärandi eest.

LIFE Viva Grass projektis plaanib Šilute piirkond paigaldada 40 infostendi, et juhtida külastajate tähelepanu rohumaa ökosüsteemile ja selle väärtustele.  Ökosüsteemiteenuste visualiseerimise abil tahetakse tõsta kohalike inimeste ja külastajate teadlikkust ja toetada pikas perspektiivis rohumaade hooldamise jätkumist. Terviklik planeerimisvahend peaks tugevdama sotsiaal-, majandus-, keskkonna- ja põllumajanduspoliitikate vahelisi seoseid ja aitama koostada stsenaariume edasiseks piirkonna arenguks.

MEIE MEESKOND