Poliitikate hindamine

20160530_094355

Poliitikate hindamise tulemusena valmib dokument, mis sisaldab poliitikate ja seadusandluse võimekuse ning puudujääkide analüüsi.

Tänased Baltimaades toimuvad maastikumuutused on kõige enam mõjutatud Euroopa Liidu üldistest ja liikmesriikide enda maakasutus-, loodukaitse- ning maaelu arengu poliitikatest. Nende läbi kujuneb rohumaade majandamise reaalne praktika, mõjutades rohumaade elurikkuse ja nende poolt pakutavate hüvede ehk ökosüsteemiteenuste säilimist.

IMG_1802

LIFE Viva Grass projekti raames analüüsisime Eesti, Läti ja Leedu riiklikke poliitikaid ja seadusandlikke raamistikke hindamaks Baltikumis valitsevaid rohumaade majandamise tingimusi (Vaata ingliskeelset aruannet SIIT). Selgus, et valdkonna arengukavadest johtuvad eesmärgid on üldiselt rohumaade liigirikkuse säilimist soosivad, kuid reaalsetel tegevustel on nii positiivsed kui negatiivsed tagajärjed. Peamised ohud tulenevad põllumajanduslikku tootmist ja maa intensiivset kasutust soosivatest meetmetetest. Samas kui põllumaid, mida enam ei kasutata, ähvardab metsastumine.

Tehtud analüüs pakub kontseptuaalset alust rohumaade jätkusuutliku majandamise korraldamiseks riiklikul tasandil. Muuhulgas leiab sealt ettepanekuid poliitikakujundamiseks ja seadusandluse muutmiseks.

Pole veel kommentaare.

Jäta vastus


4 × = twenty eight