Pavilniai ja Verkiai regionaalpargi direktsioon

Projekti partner: Pavilniai ja Verkiai Regionaalpark

1992. aastal loodud Pavilniai ja Verkiai regionaalpark on Leedu väikseim regionaalpark, kus kaitstakse Vilniuse linna väärtuslikemaid maastikke. Pargi eesmärk on säilitada looduse, kultuuri ja rekreatsiooni seisukohalt väärtuslikke maastikke ning ökosüsteeme. Lisaks sellele on pargi sihiks luua tingimused rekreatsiooni ja haridusliku turismi arendamiseks, edendada maastikukaitset ning taastada rikutud looduslikud ja kultuurilised kompleksid ja objektid.

Maaliline künklik reljeef määrab Pavilniai ja Verkiai regionaalpargi väärtuse ning sealsete maastike mitmekesisuse ja ilu. Igal regionaalpargi loodusmaastikul on iseloomulik kultuuriline taust, väärtuslikud on ka vee-erosiooni kujundatud künklikud alad.
LIFE Viva Grass projektis puhastatakse regionaalpargis 8 ha rohumaad võsast, et võimaldada ligipääsu külastajatele ja ettevõtluse arendajatele ning tulevikus liita need rohumaad linna avalike rohealade võrgustikuga.

MEIE MEESKOND