Integreeritud planeerimine

integrated-planning-grasslands

Ökosüsteeme ei saa vaadelda pelgalt looduse vaatevinklist. Rohumaad on looduse ja inimese koosmõju tulem. Seetõttu on oluline luua eeldused rohumaade majandamiseks ning ühtlasi motiveerida inimesi sellega tegelema. Eriti olulised on sotsiaalmajanduslikud tegurid, näiteks demograafiline jaotus, infrastruktuur ja lasteaedade ning koolide olemasolu. Tihti aga inimesele olulised mõjurid unustatakse, mis omakorda soodustab maaelu hääbumist. Just ebasoodsad sotsiaalmajanduslikud tingimused on põhjuseks, mis noored eelistavad linnas elada. Maapiirkondade elanikkond aga vananeb ning pole võimeline enam rohumaasid jätkusuutlikult majandama.

Integreeritud planeerimine võtab arvesse erinevaid tegureid. Projekti käigus välja töötatav planeerimisvahend võimaldab terviklikult vaadelda maaelu arengutendentse. Nii keskkonnaalaseid kui sotsiaalmajanduslikke tegureid arvesse võttes saab selle abil luua jätkusuutlikke rohumaade elurikkuse majandamise mudeleid.