Viva Grass Viewer

Viva Grass Viewer on Viva Grass töövahendi põhimoodul, mis on suunatud laiemale üldsusele ja talupidajatele ning on ligipääsetav kõigile ilma registreerumata. Mooduli eesmärk on tõsta avalikkuse teadlikkust rohumaade ökosüsteemiteenustest, nende hindamisest ja ruumilisest levikust. See annab ülevaate valitud ala ökosüsteemiteenustest, sarnaste ökosüsteemiteenuste rühmadest (bundles) ja erinevate rohumaa ökosüsteemiteenuste omavahelistest seostest.

Klikkides huvipakkuvale maatükile, näeb kasutaja valitud rohumaa pakutavaid ökosüsteemiteenuseid. Muutes maakasutuse tüüpi (nt kultuurrohumast poollooduslikuks), näeb kasutaja, kuidas see mõjutab ökosüsteemiteenuste pakkumist. Info olemasolul on toodud ka hooldussoovitused.  Ökosüsteemiteenuste andmed koos asjakohaste kontekstuaalsete andmetega võimaldavad kasutajal uurida valitud ökosüsteemiteenuste kaardistamise ja hindamise tulemusi. Ökosüsteemiteenuste rühmad (bundles) ja kompromissid (trade-offs) näitavad ökosüsteemiteenuste ruumilist grupeerumist ja vastastikuseid seoseid. Kasutaja saab võrrelda kaht kaardipilti, jagades ekraani kaheks ja kasutades  „swipe“ tööriista.

Sisene “Viva Grass Viewer” moodulisse

Järgnev õppevideo kirjeldab mooduli peamisi funktsioone.

Lisateavet mooduli praktilise kasutamise kohta leiate e-õppe platvormilt.