Ökosüsteemiteenuste kompromissid

Ökosüsteemiteenuste kompromissid (agregeeritud andmed)

Kuidas see loodi?

Leiti ÖST kompromisside keskväärtused, konverteeriti rasterkihiks, kasutades loodud välja väärtuse väljana, tehti tsoonipõhiste statistiliste karakteristikute analüüs tabelina 5 km ruudustikus. Loodi 5 kategooriat ruudustiku ruutude väärtustele, kasutades loomulike klassipiiride meetodit (Jenksi algoritm).

Mida andmekiht näitab?

Aggregated data of trade-offs of ecosystem services in “Viva Grass Viewer”

Agroökosüsteemide teatud kompromissi kategooriasse kuuluvuse taset 5 km ruudustikus

Atribuudid

Kompromissi väärtus 5×5 km ruudustikus.

Kuidas seda kasutada saab?

Ülevaade kompromisside ruumilisest levikust

Uuendamise sagedus

Sama, mis aluskaardil (iga aasta)

 

Vaata andmeid

Kui vajate toorandmeid, küsige neid, vajutades allolevat nuppu.

Küsi toorandmeid

Kompromiss produktsiooni kasuks

Ökosüsteemiteenuste vastastikused mõjud ilmnevad ÖST rühmade vaheliste vastastikmõjudena. Kompromiss (tradeoff) on olukord, kus ühe rühma ökosüsteemiteenuste väärtused mõjutavad negatiivselt teise rühma ökosüsteemiteenuste väärtusi. Kompromiss produktsiooni kasuks (“Tradeoff in benefit of production”) näitab alasid, kus produktsiooni rühma ökosüsteemiteenuste kõrged väärtused esinevad samaaegselt elupaikade rühma ökosüsteemiteenuste madalate väärtustega. Selge näide rohumaade kontekstis on kompromiss biomassi toodangu ja elurikkuse & elupaikade säilitamise vahel: rohumaa tootlikkuse tõstmiseks on enamasti vajalik intensiivsem majandamine (väetamine, kündmine, valitud liikide külvamine). See aga muudab rohumaa struktuuri lihtsamaks ja vähendab taimeliikide arvu, mille tagajärjel kaovad lindude ja putukate jaoks olulised elupaigad.


Kompromiss elupaikade kasuks

Tradeoffs in “Viva Grass Viewer”

Ökosüsteemiteenuste vastastikused mõjud ilmnevad ÖST rühmade vaheliste vastastikmõjudena. Kompromiss (tradeoff) on olukord, kus ühe rühma ökosüsteemiteenuste väärtused mõjutavad negatiivselt teise rühma ökosüsteemiteenuste väärtusi. Kompromiss elupaikade kasuks (“Tradeoff in benefit of habitats”) näitab alasid, kus elupaikade rühma ökosüsteemiteenuste kõrged väärtused esinevad samaaegselt produktsiooni rühma ökosüsteemiteenuste madalate väärtustega. Selge näide rohumaade kontekstis on kompromiss biomassi toodangu ja elurikkuse & elupaikade säilitamise vahel: rohumaa tootlikkuse tõstmiseks on enamasti vajalik intensiivsem majandamine (väetamine, kündmine, valitud liikide külvamine). See aga muudab rohumaa struktuuri lihtsamaks ja vähendab taimeliikide arvu, mille tagajärjel kaovad lindude ja putukate jaoks olulised elupaigad.

Vaata andmeid

Kui vajate toorandmeid, küsige neid, vajutades allolevat nuppu.

Küsi toorandmeid