Viva Grass aluskaardi maatriks

Matrix of Viva Grass basemapÖkosüsteemiteenuste (ÖST) maatriksit kasutati agroökosüsteemide ÖST pakkumise potentsiaali eksperthinnangute põhisel hindamisel. ÖST hinnangute maatriksi ridades on toodud rohumaa- ja põllumaaklassid ning veergudes ökosüsteemiteenused. Maatriksi loomise järel hindasid eksperdid ÖST pakkumise potentsiaali kvalitatiivses skaalas 0-5, kus 0 tähendab pakkumise puudumist ja 5 väga kõrget ÖST pakkumise potentsiaali. Hindamise protsess toimus kahes etapis: esimeses etapis hindasid eksperdid individuaalselt rohumaa/põllumaaklasside ÖST pakkumise potentsiaali; teises etapis toimusid ekspertide fookusgrupi arutelud, et jõuda hinnangutes üksmeelele. Fookusgrupi arutelude käigus võrdlesid eksperdid oma hinnanguid teiste hinnangutega ja neil oli võimalus oma hinnanguid muuta. Maatriks, mida eksperdid kasutasid hinnangute andmiseks, sisaldas lisaks rohumaa/põllumaaklassidele ja ökosüsteemiteenustele ka üht biofüüsikalist indikaatorit iga ökosüsteemiteenuse kohta, et luua ühtset arusaama hinnatavatest ökosüsteemiteenustest.

Maatriksis rohumaa/põllumaaklassidele omistatud ÖST väärtused saab lihtsalt üle kanda Viva Grass aluskaardile, mis võimaldab edasisi ruumilisi kalkulatsioone.

Laadi alla