Ökosüsteemiteenuste rühmad

Elupaikade rühm (agregeeritud andmed)

Kuidas see loodi?

Summeeriti elupaikade rühma kuuluvate ÖST väärtused; konverteeriti rasterkihiks, kasutades loodud välja väärtuse väljana; tehti tsoonipõhiste statistiliste karakteristikute analüüs tabelina 5 km ruudustikus. Loodi 3 kategooriat ruudustiku ruutude kuuluvusele ÖST rühma, kasutades loomulike klassipiiride meetodit (Jenksi algoritm).

Mida andmekiht näitab?

Agroökosüsteemide elupaikade rühma kuuluvuse taset 5 km ruudustikus

Atribuudid

Elupaikade rühma kuuluvate ÖST summa keskväärtus 5×5 km ruudustikus

Kuidas seda kasutada saab?

Ülevaade elupaikade rühma ÖST ruumilisest levikust

Uuendamise sagedus

Sama, mis aluskaardil (iga aasta)

 


Produktsiooni rühm (agregeeritud andmed)

Kuidas see loodi?

Summeeriti produktsiooni rühma kuuluvate ÖST väärtused; konverteeriti rasterkihiks, kasutades loodud välja väärtuse väljana; tehti tsoonipõhiste statistiliste karakteristikute analüüs tabelina 5 km ruudustikus. Loodi 3 kategooriat ruudustiku ruutude kuuluvusele ÖST rühma, kasutades loomulike klassipiiride meetodit (Jenksi algoritm).

Mida andmekiht näitab?

Agroökosüsteemide produktsiooni rühma kuuluvuse taset 5 km ruudustikus

Atribuudid

Produktsiooni rühma kuuluvate ÖST summa keskväärtus 5×5 km ruudustikus

Kuidas seda kasutada saab?

Ülevaade produktsiooni rühma ÖST ruumilisest levikust

Uuendamise sagedus

Sama, mis aluskaardil (iga aasta)

 


Mulla rühm (agregeeritud andmed)

Kuidas see loodi?

Aggregated data of habitat, production and soil bundles in “Viva Grass Viewer”

Summeeriti mulla rühma kuuluvate ÖST väärtused; konverteeriti rasterkihiks, kasutades loodud välja väärtuse väljana; tehti tsoonipõhiste statistiliste karakteristikute analüüs tabelina 5 km ruudustikus. Loodi 3 kategooriat ruudustiku ruutude kuuluvusele ÖST rühma, kasutades loomulike klassipiiride meetodit (Jenksi algoritm).

Mida andmekiht näitab?

Agroökosüsteemide mulla rühma kuuluvuse taset 5 km ruudustikus

Atribuudid

Mulla rühma kuuluvate ÖST summa keskväärtus 5×5 km ruudustikus

Kuidas seda kasutada saab?

Ülevaade mulla rühma ÖST ruumilisest levikust

Uuendamise sagedus

Sama, mis aluskaardil (iga aasta)

 

Vaata andmeid (2017.a agregeeritud andmed)

Kui vajate toorandmeid, küsige neid, vajutades allolevat nuppu.

Küsi toorandmeid

Elupaikade rühm

Ökosüsteemiteenuste rühma moodustavad omavahel seotud ökosüsteemiteenused, mis on seotud konkreetse ökosüsteemiga ja esinevad tavaliselt korduvalt koos samal ajal ja samas kohas. Ühe teenuse kasv tähendab tavaliselt ka teiste samasse rühma kuuluvate teenuste kasvu. LIFE Viva Grass analüüsi tulemusena selgusid kolm rohumaa-ökosüsteemiteenuste rühma.

“Elupaikade” rühma kuuluvad alad, kus elupaikade rühma ökosüsteemiteenuste (“ravimtaimed”, elupaikade säilitamine”, “globaalne kliimaregulatsioon” ja “tolmeldamine ja seemnelevi”) pakkumise potentsiaal on keskmisest kõrgem (3-5);

 


Produktsiooni rühm  

Ökosüsteemiteenuste rühma moodustavad omavahel seotud ökosüsteemiteenused, mis on seotud konkreetse ökosüsteemiga ja esinevad tavaliselt korduvalt koos samal ajal ja samas kohas. Ühe teenuse kasv tähendab tavaliselt ka teiste samasse rühma kuuluvate teenuste kasvu. LIFE Viva Grass analüüsi tulemusena selgusid kolm rohumaa-ökosüsteemiteenuste rühma.

“Produktsiooni” rühma kuuluvad alad, kus produktsiooni rühma ökosüsteemiteenuste (“loomakasvatus ja saadused”, “loomasööt”, “biomasspõhised energiaallikad” ja “ilmastikuprotsessid”) pakkumise potentsiaal on keskmisest kõrgem (3-5);

 


Mulla rühm

Bundles of production, habitats and soil in “Viva Grass Viewer”

Ökosüsteemiteenuste rühma moodustavad omavahel seotud ökosüsteemiteenused, mis on seotud konkreetse ökosüsteemiga ja esinevad tavaliselt korduvalt koos samal ajal ja samas kohas. Ühe teenuse kasv tähendab tavaliselt ka teiste samasse rühma kuuluvate teenuste kasvu. LIFE Viva Grass analüüsi tulemusena selgusid kolm rohumaa-ökosüsteemiteenuste rühma.

“Mulla” rühma kuuluvad alad, kus mulla rühma ökosüsteemiteenuste (“erosioonikontroll”, “magevee keemiline seisund”, “bio-tervendamine” ja “filtreerimine/säilitamine/akumuleerimine”) pakkumise potentsiaal on keskmisest kõrgem (3-5);

 

Vaata andmeid

Kui vajate toorandmeid, küsige neid, vajutades allolevat nuppu.

Küsi toorandmeid