Keskkonnalahenduste Instituut

Projekti partner: Keskkonnalahenduste Instituut

 

Keskkonnalahenduste Instituut on sõltumatu keskkonna-rakendusuuringutega tegelev ettevõte Lätis. Instituut keskendub õhu-kaugseire tehnolooogiate arendamisele ja kasutamisele keskkonnahinnangute andmisel ning loodusvarade kasutamise korraldamisel. Hetkel käsilolevad projektid on seotud metsaressursside inventuuri, metsa elujõulisuse seire, looduslike elupaikade seisundi hindamise, põhjaelustiku ja elurikkuse kaardistamise ja seirega madalatel merealadel, märgalade ja rannikualade muutuste avastamise ja analüüsiga ning arheoloogilise pärandi kaitsega.

LIFE Viva Grass projekti panustab instituut kõrgresolutsiooniga kaugseireandmete kogumise ja analüüsiga kahel pilootalal (Cēsis ja Madliena). Andmeid kasutatakse rohumaade taastamise ja hooldamise planeerimisel.

MEIE MEESKOND