Planeerijate koolitus ja külastuspäev Saaremaal, 19.09.2018