Ekspertkohtumine tervikliku planeerimisvahendi arendamiseks (märts 2017)