Eesti Maaülikool

Projekti partner: Eesti Maaülikool

Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonnainstituut (EMÜ PKI) on teadus- ja õppeasutus, mille teemade hulka kuuluvad muu hulgas elurikkus, pool-looduslike koosluste majandamine, põllumajandus, maastikuökoloogia ja –korraldus, mullateadus. EMÜ on Läänemere piirkonna üks juhtivaid teadus- ja õppeasutusi põllumajandus- ja keskkonnateaduste valdkonnas. EMÜ eksperdid on osalenud paljudes Euroopa ja rahvusvahelistes koostööprojektides.  EMÜ teostab ka sõltumatuid uuringuid põllumajanduse, metsanduse, loodusressursside haldamise, maastikukorralduse ja keskkonnakaitse teemadel.

Põllumajandus- ja Keskkonnainstituut täidab mitmeid rakenduslikke ja uurimisprojekte, mida rahastavad Haridus- ja Teadusministeerium, Põllumajandusministeerium, Keskkonnaministeerium, Keskkonnainvesteeringute Keskus jne. PKI on osalenud mitmetes LIFE Viva Grass projektiga seonduvaid teemasid käsitlevates rahvusvahelistes projektides, nagu näiteks  AlterNet, BIOHAB, EUMON, BIOPLATFORM, GEM-CON-BIO UNWIRE ja EBONE. Eesti Maaülikoolis on kvalifitseeritud ökosüsteemiteenuste kaardistamise ja ruumilise informatsiooni tootmise  eksperdid.

LIFE Viva Grass projektis tegeleb Eesti Maaülikool ökosüsteemiteenuste kaardistamise ja hindamisega, GIS andmete tootmisega, rohumaade majandamise planeerimisvahendi arendamisega ja huvirühmade koolitamisega.

MEIE MEESKOND