Integrated planning tool-EE

Terviklik planeerimisvahend

Planeerimisvahend pool-looduslike koosluste jätkusuutlikuma majandamise toetamiseks on GIS-põhine veebirakendus, mis aitab hinnata pool-looduslike koosluste ökosüsteemiteenuste väärtust, pakkuda/analüüsida ressursikasutus- ja majandamismeetmeid ning hinnata taastamispotentsiaali. Planeerimisvahend põhineb olemasolevatel andmekogudel, samas võimaldab sisestada alapõhiseid lisaandmeid. Projekti meeskond on kokku pannud planeerimisvahendi esimese loogilise raamistiku, viinud läbi ökosüsteemiteenuste hindamise projektis osalevate pilootaladel ja paigutanud saaud info valmivasse rakendusse. Hetkel […]